Famous Ambati Rayudu's Wife

The Most Famous Ambati Rayudu's Wife

NameBirthdayNationalityBio
Chennupalli VidyaSeptember 23, 1985IndianChennupalli Vidya is the wife of Indian cricketer Ambati Rayudu
Chennupalli Vidya

Chennupalli Vidya

Chennupalli Vidya is the wife of Indian cricketer Ambati Rayudu

IndianSeptember 23, 1985246 views